Ανελκυστήρες

Διαδικασία καταχώρησης - Υπευθυνες δηλώσεις - Αίτηση καταχώρησης - Πιστοποίηση - Άδεια συνεργείου συντήρησης - Τακτικό πρόγραμμα συντήρησηςΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2132030425 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18


ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΥ 2132030425 

t.geniko.protokolo@athens.gr


ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2132025829

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 14