Εξοικονομώ-Αυτονομώ

Εξοικονομώ - Αυτονομώ
Επιδοτούμενο πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων ηλεκτρομηχανικών ανελκυστήρων που έχουν εγκατασταθεί πριν τις 1-7-1999.

Συμμετοχή :
-Από φυσικά πρόσωπα 
-Ανάθεση από τους δυνητικά ωφελούμενους σε σύμβουλους έργων

-Ποσοστό επιχορήγησης για πολυκατοικία τύπου Β 60% +10% covid premium. Μέγιστο ποσοστό &70%.
-Το υπόλοιπο 30%  καλύπτεται με ίδια  κεφάλαια των δικαιούχων.


Απαιτούμενα σημεία αναβάθμισης
1. Εγκατάσταση συστήματος control με inverter (μεταβαλλόμενων στροφών)
2. Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης άεργου ισχύος.
3. Αναβάθμιση ασφάλειας της εγκατάστασης του ανελκυστήρα.
δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν την επένδυση του θαλάμου.

Μετά το πέρας των εργασιών ο ανελκυστήρας πιστοποιείται από αρμόδιο φορέα και καταχωρείται στο μητρώο ανελκυστήρων 

Ανώτατος επιλέξιμος προυπολογισμός 10000 με φπα.


Διαδικασία υποβολής Αίτησης
-Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο που έχει οριστεί  μετά από απόφαση γενικής  συνέλευσης ιδιοκτήτων πολυκατοικίας  
-Η πολυκατοικία πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ (διαχείρισης πολυκατοικίας ) και να έχει εκδοθεί τραπεζικός λογαριασμός συνδεδεμένος στο αντίστοιχο ΑΦΜ.
-Υποβάλλεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Διενέργεια επιθεώρησης κτηρίου και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτηρίου  ΠΕΑ από ενεργειακό επιθεωρητή)

Το ΠΕΑ αφορά στο σύνολο του κτηρίου για χρήση κατοικίας.

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει μόνον τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην αίτηση στο έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων.

Ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας καταχωρεί ηλεκτρονικά 

α. τα στοιχεία του ΠΕΑ

β. το πλήθος των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας 

γ. το συνολικό ποσοστό  χιλιοστών των κατοικιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 

δ. Το κόστος βάση των προσφορών των προμηθευτών.

ε. Επίσης επισυνάπτει ηλεκτρονικά το έντυπο πρότασης παρεμβάσεων.

Το έντυπο πρότασης παρεμβάσεων υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας. Επίσης συνυπογράφεται και σφραγίζεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή και υποβάλλεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Επιπλέον είναι απαραίτητα τα παρακάτω έγγραφα:

-Άδεια Οικοδομής, Κάτοψη, Τοπογραφικό

-Νομιμοποιήσεις  (τυχόν τακτοποιήσεις)

-Ε1

-Ε2 εάν υπάρχει ενοικιαστής

-Συναίνεση ενοικιαστή (εάν υπάρχει)

-Ε9

-Ε9 συνιδιοκτητών

-Έγγραφο πάροχου ηλεκτρικής ενέργειας

-Κτηματολόγιο

Για αιτήσεις που αφορούν παρεμβάσεις μόνο στον ανελκυστήρα δεν υπάρχει ελάχιστος ενεργειακός στόχος     

Σε περίπτωση που την διαδικασία την  αναλάβει σύμβουλος έργου πρέπει να υπάρχει πλήρης και αναλυτική ενημέρωση στον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας μέχρι να διεκπεραιωθεί το έργο. Επίσης να παρέχει όλα τα έγγραφα της διεκπεραίωσης.