Νομοθεσία ΦΕΚ 2760/Β/3.7.2019

 Το ΦΕΚ 2760/Β/3.7.2019, τροποποίησε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του ΦΕΚ 2604/Β/2008 (Μεταβατικές διατάξεις).

 

Αλλαγές  σύμφωνα με αυτήν την τροποποίηση :

- Προθεσμία έως το Δεκέμβριο του 2021 για την καταχώρηση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων (πριν τις 3/7/19) , που δεν έχουν προηγούμενη καταχώρηση.

- Ο συντηρητής πρέπει να ενημερώσει τον διαχειριστή τουλάχιστον 6 μήνες πριν την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

- Οι έλεγχοι νέων και υφισταμένων σύμφωνα με το άρθρο 3. (Καταχώρηση).

- Για ανελκυστήρες σε κτήρια με άδειες οικοδομής και εγκαταστάσεις πριν από την 21/12/2005, γίνεται περιοδικός έλεγχος του ανελκυστήρα.

- Για ανελκυστήρες σε κτήρια με άδειες οικοδομής μετά την 21/12/2005, θεωρούνται νέοι (απαιτείται έλεγχος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2104/33/ΕΕ).

 


 Λαμβάνοντας υπόψη το 2014/33/ΕΕ και σύμφωνα με τα παραπάνω οι προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:

1. Προθεσμία έως το Δεκέμβριο του 2021 για την έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου σε ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί πριν από το 2005 και δεν έχουν προηγούμενο πιστοποιητικό.

2. Για ανελκυστήρες που λειτουργούν, έχουν εγκατασταθεί μετά το 2005 και δεν έχουν προηγούμενο πιστοποιητικό απαιτείται να πιστοποιηθούν σύμφωνα με την 2014/33/ΕΕ. (καμία προθεσμία)

3. Για ανελκυστήρες που έχουν εκδώσει πιστοποιητικό στο παρελθόν ισχύει κανονικά ο περιοδικός έλεγχος.Για καλύτερη και ακριβέστερη ενημέρωση διαβάστε τα σχετικά ΦΕΚ

Έγγραφα για την καταχώρηση ανελκυστήρα με προϋπάρχουσα άδεια λειτουργίας


-Αίτηση 

-Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου

-Βιβλιάριο ανελκυστήρα

-Υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης(εις διπλούν)

-Υπεύθυνες δηλώσεις ανάληψης συντήρησης (εις διπλούν)

-Άδεια συνεργείου συντήρησης

-Τακτικό πρόγραμμα συντήρησης

-Κατάσταση συντηρούμενων ανελκυστήρων

Άδεια Συνεργείου Συντήρησης Ε.Κλαμπάνης  


ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

(κατάθεση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου από τον διαχειριστή μαζί με την αίτηση)