ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

       ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

  • Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 
  • ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΚΕΠ
  • ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ