Προσφορές

 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 
4 ΣΤΑΣΕΙΣ 3-6 ΑΤΟΜΑ   11000 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ

        
 
6 ΣΤΑΣΕΙΣ 8 ΑΤΟΜΑ     13000 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ     
                                                                                              
       
 
 
 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 
       
  4 ΣΤΑΣΕΙΣ 3-6ΑΤΟΜΑ    12000 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ               
     
 6 ΣΤΑΣΕΙΣ 8 ΑΤΟΜΑ  14000 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ