Πιστοποίηση

 
 
 
Πιστοποίηση νέων και παλιών ανελκυστήρων σε
(Πολυκατοικίες, Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Επαγγελματικά Κτήρια) 
 
-Έκθεση Ελέγχου
-Έκδοση Πιστοποιητικού
-Εξακρίβωση ανά Μονάδα
-Αρχικός Έλεγχος
-Περιοδικός Έλεγχος
-Τεχνικός Φάκελος
 
 
 
 
 
κιν 6944289697

 
 
 
 
 
 
 
 
Comments