Συντήρηση

Η συντήρηση των ανελκυστήρων είναι τακτική και υποχρεωτική. Σε κάθε ανελκυστήρα πρέπει να ακολουθείται πρόγραμμα συντήρησης οπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία. Το προσωπικό που συντηρεί τον ανελκυστήρα πρέπει να είναι υπεύθυνο, θεωρητικά και τεχνικά καταρτισμένο. Το Τεχνικό προσωπικό πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες άδειες που προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία.
 
Ποιο είναι το κοστολόγιο μιας συντήρηση
Ένα ετήσιο συμβόλαιο κυμαίνεται από 500 ευρώ-700 ευρώ ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του ανελκυστήρα.
 
Τι περιλαμβάνει η συντήρηση
 
-Τακτικές επισκέψεις
-Κάλυψη βλαβών
-Έλεγχος σημείων της εγκατάστασης
-Λίπανση
-Ρυθμίσεις
 
Τι πρέπει να προσέχει και τι να αποφεύγει ο ιδιοκτήτης - διαχειριστής
 
-Να προτιμάτε πάντα τον αρχικό εγκαταστάτη - συντηρητή του ανελκυστήρα.   Να επικοινωνείτε και να συνενοήστε μαζί του εαν πιστεύετε οτι η τιμή ειναι ακριβή.
 
- Ο συντηρητής πρέπει να εχει νόμιμο γραφείο και τις απαιτούμενες άδειες.
 
 -Μην αλλάζετε συντηρητή συχνά.
 
- Να αποφεύγετε συντηρητές που δεν ακολουθουν τις νόμιμες διαδικασίες και δεν θέλουν να πιστοποιήσουν τον ανελκυστήρα.
 
-Εαν έχετε την υποψία ότι κάτι δεν πάει κάλα ζητήστε μια αυτοψία από αρμόδιο φορέα ελέγχου ή επικοινωνήστε με κάποιον επιθεωρητή για να σας κατευθύνει.
 
-Ο διαχειριστής πρέπει να γνωρίζει τον υπεύθυνο συντηρητή προσωπικά και να συζητά συχνά μαζί του για τον ανελκυστήρα.
 
-Ο τεχνικός που επισκέπτεται τον ανελκυστήρα δεν πρέπει να αλλαζει συχνά.
 
-Να τειρείται οποσδήποτε καρτέλα συντήρησης
 
 

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου
 
Ċ
Ευάγγελος Κλαμπάνης,
17 Μαρ 2012, 12:55 μ.μ.
Ċ
Ευάγγελος Κλαμπάνης,
17 Μαρ 2012, 1:00 μ.μ.