ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Κ.Υ.Α Φ.Α/9.2/οικ 28425, άρθρο 4 παρ.5,  άρθρο 5 παρ.4 και άρθρο 6 παρ.10 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008)

 

·         ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ……………………………ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ……………………….

·         ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

·         ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

·         ΑΡ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ……………………………………..ΛΗΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ…………………

·         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΑΦΜ …………………………………..ΔΟΥ

 

·         ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ              1             2              3

·         ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑ ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ (240)

·         ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΑΝΑ ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)

·         ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 1……………………………………………………………

·         ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 2……………………………………………………………

·         ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 3……………………………………………………………

·         ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΟΣ                                    ΑΡΙΘΜΟΣ                            ΔΗΜΟΣ                                ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

……………………….…..…….…   ……….                  ..…..………………………….   ……………………………………………………

……………………….…..…….…   ……….                  ..…..………………………….   ……………………………………………………

……………………….…..…….…   ……….                  ..…..………………………….   ……………………………………………………

ΗΤΟΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  (240 ΑΝΑ ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ).

 

 

                                                                                                                                                ΑΘΗΝΑ,……………………………

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)


Ċ
Ευάγγελος Κλαμπάνης,
28 Σεπ 2020, 1:53 μ.μ.