Αναβάθμιση

Όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να εναρμονιστούν με τις  Ευρωπαικές οδηγίες
  
 
 
 
Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανικού Ανελκυστήρα
 
-Αντικατασταση κλειδαριών
-Τοποθέτηση φως ασφαλείας
-Εγκαταστάση και ενεργοποίηση τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης
-Αντικατάσταση ρυθμιστή ταχύτητας
-Αντικατασταση μπουτονιέρας συντήρησης με στοπ μανιτάρι και κομβία συνεχούς πίεσης 
-Τοποθέτηση φώτα φρεατίου
-Τοποθέτηση επικαθίσεων και προσκουστήρων
-Εγκατασταση εσωτερικων πορτών ασφαλείας τύπου Bus
 
 
 
Αναβάθμιση Υδραυλικού Ανελκυστήρα
 
-Αντικατασταση κλειδαριών
-Τοποθέτηση φως ασφαλείας
-Εγκαταστάση και ενεργοποίηση τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης
-Αντικατάσταση ρυθμιστή ταχύτητας
-Αντικατασταση μπουτονιέρας συντήρησης με στοπ μανιτάρι και κομβία συνεχούς πίεσης
-Τοποθέτηση φώτα φρεατίου
-Τοποθέτηση επικαθίσεων και προσκουστήρων
-Εγκατασταση εσωτερικων πορτών ασφαλείας τύπου Bus