Χρονικά

 
      
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΑΣΗ  ΤΙΜΗ (ευρώ)
 XR24020-49 RS-20/6020,60 sec1NO/NC 12,24,48 VAC/DC 110,230VAC0,00
 XR24020-50 RS-20/6020,60 sec1NO/NC 110DC0,00
 XR24020-51 RS-6060 sec 2NO/NC  110AC 0,00
 XR24020- STEP3PA 2NO/NC  12,24,48 VAC/DC 110,230VAC0,00