Εξοπλισμός μηχανοστασίου

πόρτα μηχανοστασίου ανελκυστήρα
περσίδες
αντιολισθιτικό δάπεδο για μηχανοστάσιο ανελκυστήρα
ηλεκτρολογικός πίνακας κίνησης ανελκυστήρα
ηλεκτρολογικός πίνακας φωτισμού ανελκυστήρα
Πίνακας αυτοματισμού ανελκυστήρα
ηλεκτρολογικό υλικό μηχανοστασίου ανελκυστήρα
υδραυλική μονάδα ανελκυστήρα
φωτισμός μηχανοστασίου ανελκυστήρα
μηχανοστάσιο ανελκυστήρα ντουλάπα
μέτρα πυρόσβεσης μηχανοστασίου ανελκυστήρα
εξαερισμός μηχανοστασίου
ασφάλεια μηχανοστασίου  
επικοινωνία μηχανοστασίου με θάλαμο ανελκυστήρα και μέσα διάσωσης