Εξοπλισμός φρεατίου

ηλεκτρολογικό υλικό φρεατίου ανελκυστήρα
οδηγοί φρεατίου ανελκυστήρα
στηρίγματα οδηγών ανελκυστήρα
βύσματα στήριξης - ούπα
επικαθίσεις - προσκουστήρες φρεατίου ανελκυστήρα 
κομβιοδόχος πυθμένα φρεατίου
κλειδαριές
σύστημα δοκιμής αρπάγης υδραυλικού ανελκυστήρα
κάτω μέρος ρυθμιστή ταχύτητα ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα
πλαίσιο αντίβαρου ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα
αντίβαρα για ηλεκτρομηχανικό ανελκυστήρα
εξαερισμός φρεατίου ανελκυστήρα