Κοντακτ Πατώματος


                                κοντάκτ αρπάγης υδραυλικού                 κοντάκτ αρπάγης ηλεκτρομηχανικού 
..........
                                                Στοπ δαπέδου
......Κοντακτ πατώματος