Ωλισθητήρες

στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φπα 24% 
 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗmm  ΤΙΜΗ (ευρώ) 
 G36020-85 Γλύστρες πρέσσας οδηγών μηχανικού σασί 6 Teflon 0,00
 G36020-86 Γλύστρες πρέσσας οδηγών μηχανικού σασί 8 Teflon 0,00 
 G36020-87 Γλύστρες πρέσσας οδηγών μηχανικού σασί 9 Teflon 0,00 
 G36020-88 Γλύστρες πρέσσας οδηγών μηχανικού σασί 10 Teflon 0,00 
 G36020-89 Γλύστρες πρέσσας οδηγών μηχανικού σασί 12 Teflon 0,00 
 G36020-90 Γλύστρες πρέσσας οδηγών μηχανικού σασί 14 Teflon 0,00 
 B24020-91 Βάση παπουτσιού για μηχανικό σασί   0,00