Πίνακες

................

στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φπα 23%


 κωδικόςτύπος πίνακα ανελκυστήρα ισχύς (hp)ήΑ τάση(AC)ταχύτητες χειρισμός (απλός/αυτόματος) απεγκλωβισμόςστάσεις τιμή
(ευρώ)
P01010-ηλεκτρομηχανικός 5hpAC 1 ταχαπλός - 2-50,00
P01010-ηλεκτρομηχανικός 5hpAC 1 ταχαυτόματος - 2-50,00
CON01010-ηλεκτρομηχανικός 5hpAC 1 ταχαυτόματος (με ηλεκ. οροφοδιαλ.) - 3-60,00
P01010-ηλεκτρομηχανικός 5-9hpAC 2 ταχυταπλός - 2-50,00
P01010-ηλεκτρομηχανικός 5-9hpAC 2 ταχυταυτόματος - 2-50,00
P01010-ηλεκτρομηχανικός 5-9hpAC 2 ταχυταυτόματος (με ηλεκ. οροφοδιαλ.) - 2-90,00
P01010-ηλεκτρομηχανικός 9AAC inverterαυτόματος (με ηλεκ. οροφοδιαλ.) - 2-90,00
P01010-ηλεκτρομηχανικός 9AAC inverterαυτόματος (με ηλεκ. οροφοδιαλ.)απεγκλωβισμός 2-90,00
P01010-ηλεκτρομηχανικός 9-13AAC inverterαυτόματος (με ηλεκ. οροφοδιαλ.) - 2-90,00
P01010-ηλεκτρομηχανικός 9-13AAC inverterαυτόματος (με ηλεκ. οροφοδιαλ.)απεγκλωβισμός 2-90,00
P01010-υδραυλικός 8.5kwAC 2 ταχυταυτόματοςαπεγκλωβισμός 2-50,00 
P01010-υδραυλικός 8,5kwAC 2 ταχυταυτόματος (με ηλεκ. οροφοδιαλ.)απεγκλωβισμός 2-50,00
P01010-υδραυλικός 13.5kwAC 2 ταχυταυτόματοςαπεγκλωβισμός 2-50,00
P01010-υδραυλικός 13.5kwAC 2 ταχυταυτόματος (με ηλεκ. οροφοδιαλ.)απεγκλωβισμός 2-50,00