Σωληνάκια

 κωδικός περιγραφήδιάμετρος διαστάσεις  τιμή (ευρώ)