Στηρίγματα

 ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ24%
....
.........

 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΗΡΙΓΜΑ  ΤΙΜΗ (ευρώ) 
 ST1.2020-10850-60 40x40x4x140 ΤΟΙΧΟΥ 1,55 
 ST1.2020-10990 50x30x5x190 ΤΟΙΧΟΥ 2,20 
 ST1.2020-11090 50x50x5x190 ΤΟΙΧΟΥ 1,74 
 ST1.2020-12090 60x60x6x190 ΤΟΙΧΟΥ 3,00 
 ST1.2020-12190 75x50x5x190 ΤΟΙΧΟΥ 3,00 
 ST1.2020-122125 60x60x6x250 ΤΟΙΧΟΥ 3,50 
 ST1.2020-123127 70x70x7x250 ΤΟΙΧΟΥ 4,80 
 ST1.2020-124140 70x70x7x250 ΤΟΙΧΟΥ 4,80 
 ST1.2020-12550-60 40x40x4x130 ΟΔΗΓΟΥ 1,55 
 ST1.2020-126 70 50x50x5x145 ΟΔΗΓΟΥ 1,62 
 ST1.2020-127 75 75x50x5x145 ΟΔΗΓΟΥ 2,65 
 ST1.2020-128 80 50x50x5x145 ΟΔΗΓΟΥ 1,62 
 ST1.2020-129 90 50x30x5x160 ΟΔΗΓΟΥ 1,86 
 ST1.2020-130 90 50x50x5x160 ΟΔΗΓΟΥ 1,70 
 ST1.2020-131 90 75x50x5x160 ΟΔΗΓΟΥ 2,80 
 ST1.2020-132 125 60x60x6x210 ΟΔΗΓΟΥ 3,40 
 ST1.2020-133 127 70x70x7x210 ΟΔΗΓΟΥ 4,40 
 ST1.2020-134 140 70x70x7x230 ΟΔΗΓΟΥ 4,70