Εξοικονομώ-Αυτονομώ

Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων ηλεκτρομηχανικών ανελκυστήρων που έχουν εγκατασταθεί πριν τις 1-7-1999.


Συμμετοχή :

-Από φυσικά πρόσωπα

-Ανάθεση από τους δυνητικά ωφελούμενους σε σύμβουλους έργων


-Ποσοστό επιχορήγησης για πολυκατοικία τύπου Β 60% +10% covid premium. Μέγιστο ποσοστό &70%.

-Το υπόλοιπο 30% καλύπτεται με ίδια κεφάλαια των δικαιούχων.Απαιτούμενα σημεία αναβάθμισης

1. Εγκατάσταση συστήματος control με inverter (μεταβαλλόμενων στροφών)

2. Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης άεργου ισχύος.

3. Αναβάθμιση ασφάλειας της εγκατάστασης του ανελκυστήρα.

δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν την επένδυση του θαλάμου.


Μετά το πέρας των εργασιών ο ανελκυστήρας πιστοποιείται από αρμόδιο φορέα και καταχωρείται στο μητρώο ανελκυστήρων


Ανώτατος επιλέξιμος προυπολογισμός 10000 με φπα.Διαδικασία υποβολής Αίτησης

-Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο που έχει οριστεί μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης ιδιοκτήτων πολυκατοικίας

-Η πολυκατοικία πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ (διαχείρισης πολυκατοικίας ) και να έχει εκδοθεί τραπεζικός λογαριασμός συνδεδεμένος στο αντίστοιχο ΑΦΜ.

-Υποβάλλεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Διενέργεια επιθεώρησης κτηρίου και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτηρίου ΠΕΑ από ενεργειακό επιθεωρητή)

Το ΠΕΑ αφορά στο σύνολο του κτηρίου για χρήση κατοικίας.

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει μόνον τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην αίτηση στο έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων.

Ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας καταχωρεί ηλεκτρονικά

α. τα στοιχεία του ΠΕΑ

β. το πλήθος των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας

γ. το συνολικό ποσοστό χιλιοστών των κατοικιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,

δ. Το κόστος βάση των προσφορών των προμηθευτών.

ε. Επίσης επισυνάπτει ηλεκτρονικά το έντυπο πρότασης παρεμβάσεων.

Το έντυπο πρότασης παρεμβάσεων υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας. Επίσης συνυπογράφεται και σφραγίζεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή και υποβάλλεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Επιπλέον είναι απαραίτητα τα παρακάτω έγγραφα:

-Άδεια Οικοδομής, Κάτοψη, Τοπογραφικό

-Νομιμοποιήσεις (τυχόν τακτοποιήσεις)

-Ε1

-Ε2 εάν υπάρχει ενοικιαστής

-Συναίνεση ενοικιαστή (εάν υπάρχει)

-Ε9

-Ε9 συνιδιοκτητών

-Έγγραφο πάροχου ηλεκτρικής ενέργειας

-Κτηματολόγιο

Για αιτήσεις που αφορούν παρεμβάσεις μόνο στον ανελκυστήρα δεν υπάρχει ελάχιστος ενεργειακός στόχος

Σε περίπτωση που την διαδικασία την αναλάβει σύμβουλος έργου πρέπει να υπάρχει πλήρης και αναλυτική ενημέρωση στον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας μέχρι να διεκπεραιωθεί το έργο. Επίσης να παρέχει όλα τα έγγραφα της διεκπεραίωσης.


Νομοθεσία ΦΕΚ 2760/Β/3.7.2019

Το ΦΕΚ 2760/Β/3.7.2019, τροποποίησε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του ΦΕΚ 2604/Β/2008 (Μεταβατικές διατάξεις).

Αλλαγές σύμφωνα με αυτήν την τροποποίηση :

- Προθεσμία έως το Δεκέμβριο του 2021 για την καταχώρηση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων (πριν τις 3/7/19) , που δεν έχουν προηγούμενη καταχώρηση.

- Ο συντηρητής πρέπει να ενημερώσει τον διαχειριστή τουλάχιστον 6 μήνες πριν την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

- Οι έλεγχοι νέων και υφισταμένων σύμφωνα με το άρθρο 3. (Καταχώρηση).

- Για ανελκυστήρες σε κτήρια με άδειες οικοδομής και εγκαταστάσεις πριν από την 21/12/2005, γίνεται περιοδικός έλεγχος του ανελκυστήρα.

- Για ανελκυστήρες σε κτήρια με άδειες οικοδομής μετά την 21/12/2005, θεωρούνται νέοι (απαιτείται έλεγχος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2104/33/ΕΕ).


Λαμβάνοντας υπόψη το 2014/33/ΕΕ και σύμφωνα με τα παραπάνω οι προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:

1. Προθεσμία έως το Δεκέμβριο του 2021 για την έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου σε ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί πριν από το 2005 και δεν έχουν προηγούμενο πιστοποιητικό.

2. Για ανελκυστήρες που λειτουργούν, έχουν εγκατασταθεί μετά το 2005 και δεν έχουν προηγούμενο πιστοποιητικό απαιτείται να πιστοποιηθούν σύμφωνα με την 2014/33/ΕΕ. (καμία προθεσμία)

3. Για ανελκυστήρες που έχουν εκδώσει πιστοποιητικό στο παρελθόν ισχύει κανονικά ο περιοδικός έλεγχος.Για καλύτερη και ακριβέστερη ενημέρωση διαβάστε τα σχετικά ΦΕΚΈγγραφα για την καταχώρηση ανελκυστήρα με προϋπάρχουσα άδεια λειτουργίας


-Αίτηση

-Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου

-Βιβλιάριο ανελκυστήρα

-Υπεύθυνες δηλώσεις ανάθεσης(εις διπλούν)

-Υπεύθυνες δηλώσεις ανάληψης συντήρησης (εις διπλούν)

-Άδεια συνεργείου συντήρησης

-Τακτικό πρόγραμμα συντήρησης

-Κατάσταση συντηρούμενων ανελκυστήρων

Άδεια Συνεργείου Συντήρησης Ε.Κλαμπάνης


ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

(κατάθεση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου από τον διαχειριστή μαζί με την αίτηση)


Δήμοι

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2132030425

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18


ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΥ 2132030425

t.geniko.protokolo@athens.gr


ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2132025829

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 14